biegsadowne18

V Bieg i Marsz Nordic Walking Ku Czci Błogosławionego dr Edwarda Grzymały. Sadowne 8.07.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Aktualności

1

20-02-2018 :: Regulamin 2018

REGULAMIN

 

V BIEGU i I MARSZU NORDIC WALKING

 

KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO dr EDWARDA GRZYMAŁY

 

 

Termin: 8 lipca 2018 r. /niedziela/ - Sadowne, start: marsz - godz. 10.45, bieg - godz.11.00.

Dystans: biegu 10 km, marszu 9km.

 

1. Cele i założenia imprezy:

 • przybliżenie uczestnikom postaci zamordowanego przez hitlerowców błogosławionego księdza doktora Edwarda Grzymały, który urodził się w miejscu usytuowanym w środkowej części trasy,

 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

 • popularyzacja biegania i marszu nordic walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej,

 • promocja Sadownego i Gminy Sadowne jako miejsc atrakcyjnych dla zdrowego wypoczynku.

 

2. Organizatorzy:

 • Klub Sportowy „Wicher” Sadowne,

 • Urząd Gminy Sadowne,

 • Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem,

 • Nadleśnictwo Łochów.

 

3. Patronat medialny:

 • www.info.sadowne.pl

 

4.Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się 8 lipca 2018 roku w Sadownem.

 • Start: marsz o godz. 10.45, biego o godz. 11.00. Start i meta usytuowane na polanie leśnej przy wiacie Koła Łowieckiego „św. Huberta” w Sadownem.

 • Bieg i marsz przeprowadzone będą w całości duktami leśnymi lasu „Jegiel”, Leśnictwa Sadowne, Nadleśnictwa Łochów, na trasie o podłożu żwirowo-piaszczystym do m-ca urodzin bł. Edwarda Grzymały i z powrotem.

 

5. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

  1. limit 150. uczestników, w tym 100. biegaczy i 50. piechurów. Za uczestnika uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl. W momencie zgłoszenia się 150. uczestników lista startowa zostanie zamknięta. Organizatorzy zastrzegają dodatkowe miejsca na liście dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów,

  2. w biegu i marszu mogą brać udział uczestnicy, którzy do dnia startu ukończyli 16. rok życia,

  3. uczestnicy powyżej 18. roku życia wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadczają, iż biegną na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 8 lipca 2018 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie wydawania numeru startowego,

  4. zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną na stronie biegu prowadzonej przez firmę chiptiming (www.biegsadowne18.chiptiming.pl),

  5. opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych – 20,00 zł, opłaty tej należy dokonać po zgłoszeniu do biegu na nr konta 95 9236 0008 0260 0488 2000 0010 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne. Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów w dniu startu – 40,00

 1. jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w miejscu startu na 1 godzinę przed startem,

 2. numery startowe wydawane będą po zgłoszeniu na 1 godzinę przed startem w miejscu imprezy,

 3. pomiar czasu na mecie dokonywany będzie elektronicznie przez firmę chiptiming, a wraz z numerem startowym uczestnicy otrzymają zwrotne chipy,

 4. biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy tj. 8 lipca 2018 r. od 9.00 do 10:30,

 5. w biegu prowadzona będzie klasyfikacja open w kategoriach kobiet i mężczyzn, a także klasyfikacje wiekowe: I - od 16 do 29 lat, II - od 30 do 45 lat i III - powyżej 46 lat, w kategoriach kobiet i mężczyzn,

 6. w marszu prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa open do 45 lat i powyżej 45 lat,

 7. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii nagrodzeni zostaną pucharami i dyplomami, natomiast wszyscy uczestnicy, którzy ukończą imprezę mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.

 

6. Zasady finansowania:

   • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

   • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

7. Postanowienia końcowe:

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę (chyba, że warunki pogodowe zagrażać będą życiu lub zdrowiu uczestników).

 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy.

 • Trasa biegu i marszu zostanie oznaczona i zabezpieczona w punktach przez Organizatorów.

 • Organizatorzy zapewniają podawanie uczestnikom w połowie trasy (w miejscu urodzin Patrona imprezy) oraz na mecie napoju. Wśród uczestników rozlosowane będą drobne upominki. Organizatorzy zapewniają też tradycyjne kiełbaski z grilla i jagodzianki.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150. uczestników.

 • Organizatorzy nie zapewniają szatni i depozytów dla uczestników, zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej oraz toalety bez bieżącej wody.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub utracone podczas imprezy.

 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie/przemarsz po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu/marszu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik zgłaszając się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 • Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w Biegu. Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.

 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 • Protesty rozstrzyga Komandor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulamin

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Komandor Biegu: Emil Filipiak – tel: 695 597 275